Činnost našeho sdružení naplňující cíle dané stanovami by se neobešla bez dalších finančních zdrojů mimo našich aktivit

v podobě pořádání různých kulturních a společenských akcí spojených s drobným prodejem.

Nejvýznamnějšími těmito zdroji jsou dotace, granty, dary, příspěvky apod.

Všem kteří nás podpořili jakoukoliv finanční částkou děkujeme.

 

2016

Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích)

4.562,-Kč *

Na obnovu Tří lip.

* k 28.6.2016

 

2015

Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích)

5.627,-Kč

Na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů.

Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích)

3.514,-Kč

Na obnovu Tří lip.

Obec Nová Ves nad Nisou (web)

15.000,-Kč Na činnost sdružení dle popisu v žádosti.

Zdeněk Kuncl

10.000,-Kč

Na obnovu Tří lip.

Petr Sejkora

10.000,-Kč

Na obnovu kostela.

Michal Holý

1.000,-Kč

Na obnovu kostela.

Jana Boková

1.000,-Kč

Na obnovu kostela.

 

2014

Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích)

9.585,-Kč

Na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů.

Obec Nová Ves nad Nisou (web)

15.000,-Kč Na činnost sdružení dle popisu projektu.

Obec Nová Ves nad Nisou (web)

18.373,-Kč Podíl z částky 100tKč rozdělené ZO mezi spolky (zlatá stuha)
CZ LOKO, a.s. (web) 50.000,-Kč Na projekty dle činnosti sdružení.
Nadace Občanského fóra (web) 30.000,-Kč

Na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů.

rodina Třískova z Dolní Dobrouče 4.000,-Kč Na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů.
Alena Lubasová 10.000,-Kč Na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů.
Michal Petřík 1.000,-Kč

Na opravu základního kamene kostela Panny Marie.

Jana Boková

1.000,-Kč

Na obnovu kostela.

 

2013

Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích)

14.521,-Kč

Na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů.

Obec Nová Ves nad Nisou (web)

14.000,-Kč Na činnost sdružení dle popisu projektu.

Obec Nová Ves nad Nisou (web)

20.033,-Kč Podíl z částky 100tKč rozdělené ZO mezi spolky (bílá stuha).
CZ LOKO, a.s. (web) 50.000,-Kč Na projekty dle činnosti sdružení.
rodina Třískova z Dolní Dobrouče 5.000,-Kč Na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů.
rodina Třískova z Dolní Dobrouče 1.070,-Kč Na ubrus na oltář.
Margit Jiřičková s rodinou z Lučan nad Nisou 5.000,-Kč

Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.

Margit Jiřičková s rodinou z Lučan nad Nisou 3.000,-Kč Na opravu harmonia v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.
Michal Petřík 2.000,-Kč

Na opravu harmonia v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.

Členové sdružení NOS 6.800,-Kč Na opravu harmonia v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.
Člen sdružení NOS 3.000,-Kč Na činnost spolku - opravu kostela.

 

2012

Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích)

3.904,-Kč + 1,01

Na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů.

Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích) 3.478,-Kč Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.

Obec Nová Ves nad Nisou

15.000,-Kč Na činnost sdružení.

Obec Nová Ves nad Nisou

26.979,-Kč Podíl z částky 100tKč rozdělené ZO mezi spolky (modrá stuha).
Nadace Občanského fóra (web) 55.000,-Kč

Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.

CZ LOKO, a.s. (web) 40.000,-Kč Na projekty dle činnosti sdružení.
Robert Janata s rodinou 4.000,-Kč

Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.

Emílie Maixnerová z Dolní Dobrouče 7.000,-Kč Na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů.

 

2011

Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích)

5.014,-Kč

Na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů.

Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích) 3.468,-Kč Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.

Obec Nová Ves nad Nisou

15.000,-Kč Na činnost sdružení.

Obec Nová Ves nad Nisou

5.000,-Kč Příspěvek na úpravu okolí obnoveného křížku.
Ministerstvo kultury ČR (web) 55.000,-Kč

Příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky. Prg:Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Nadace Občanského fóra (web) 70.000,-Kč

Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.

CZ LOKO, a.s. (web) 50.000,-Kč Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.
Alena Indráková 10.000,-Kč

Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.

rodina Třískova z Dolní Dobrouče 6.000,-Kč Na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů.
Emílie Maixnerová z Dolní Dobrouče 4.000,-Kč Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.
Členové sdružení NOS 6.220,-Kč Na obnovu kříže - Feixův kříž.

 

2010

Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích)

3.641,-Kč

Na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů.

Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích) 3.462,-Kč Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.

Obec Nová Ves nad Nisou

10.000,-Kč Na činnost sdružení.

Obec Nová Ves nad Nisou

3.000,-Kč Příspěvek na pořádání akce "Novoroční výstup na Nisanku".
Liberecký kraj (grantový fond) 7.000,-Kč

Pořádání kulturních akcí

(koncerty, slavnostní odhalení obnoveného pramene Nisy).

Liberecký kraj (grantový fond) 1.000,-Kč

Kuličkiáda.

Nadace Občanského fóra (web) 80.000,-Kč

Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.

CZ LOKO, a.s.: (web) 50.000,-Kč Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.
Nadace PRECIOSA: (web) 10.000,-Kč Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.
ČSOB, a.s.: (web) 30.000,-Kč Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.
Emílie Maixnerová z Dolní Dobrouče 4.000,-Kč Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.
Členové sdružení NOS 70.730,-Kč Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů.

 

2009

Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích)

7.416,-Kč

Na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů.

Obec Nová Ves nad Nisou

9.000,-Kč Na činnost sdružení.
Liberecký kraj (grantový fond) 78.300,-Kč

Zakládání krajinářsky významné zeleně v obci Nová Ves nad Nisou, plácek na Čihadlech.

Petr Probst 70.000,-Kč Výměna střešní krytiny nad vchodem do kostela Panny Marie pomocnice křesťanů.

 

2008

Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích)

4.279,-Kč

Na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů.

Obec Nová Ves nad Nisou

15.000,-Kč Na činnost sdružení.
Liberecký kraj (grantový fond) 2.500,-Kč Kuličkiáda
Členové sdružení NOS 12.726,-Kč Na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů.

 

2007

Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích)

5.850,-Kč

Na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů.