Střecha

Opravu střechy jsme si vytýčili jako první cíl v údržbě našeho kostela po převzetí kostela v dubnu 2008 a již v roce 2009 se nám podařilo opravit první dvě části. Střechu na věži kostela a střechu nad vchodem.

Děkujeme panu Petru Probstovi, který střechu nad vchodem realizoval bezplatně, jako dar našemu sdružení.

V roce 2010 dojde k opravě dalších částí střechy tak, aby nám do kostela nezatékalo a minimálně dalších 3-5 let nebylo nutné provádět další údržbu či výměnu krytiny.