Boží muka "Faixův križ"

Všichni místní však toto místo znají pod jménem "U Křížku"

 

    Jedná se o železný kříž s plechovou stříškou a s figurou z litiny na členěném granitovém podstavci, na němž nalezneme letopočet 1829. Původní podoba Božích muk byla oproti  dnešnímu stavu rozdílná, kříž byl ze železa a na něm na plechovém korpusu malovaný Ježíš, Panna Maria a ještě jedna postava. Na odlišně členěném podstavci, jehož části jsou povaleny hned vedle, byl na bronzové desce umístěn tento nápis:

 

Stůj tiše můj milý pocestný

vzpomeň, co Ježíš pro tebe učinil.

Povšimni si jeho krvavého potu

potom pokračuj dále na své pouti!

Věnováno otci, který tiše r.1824 zesnul, od jeho synu Eliase a Josefa Feixe.

 

Rodina Feixova pocházela z čísla 95, staré dřevěné usedlosti v Podmáslovém koutu (Buttermilchecke), dosud stojící kousek odsud pod strmým klesáním. O kříž pečovala i po jeho zničení opilými vandali v lednu 1928, Bruno Feix se tehdy zasloužil o novou – dnešní podobu kříže.

 

Na jaře 2008 proběhla kompletní "očista" okolí a v údržbě tohoto stavu i nadále pokračujeme.

V následujících letech budeme žádat o dotaci na kompletní obnovu těchto božích muk,

která jsou památkou chráněnou státem a tudíž se jedná o legislativně a organizačně náročnou akci.

  

Akce jaro 2008