Spolupracujeme s:

Obec Nová Ves nad Nisou

Mateřské centrum Jablíčko

Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec n. N.

Rozhledna Nisanka

Nová Ves nad Nisou

 

 

Uměleckými sdruženími :

Folklórní soubor z jablonce n.N.

Nisanka

 

Smíšený pěvecký sbor z jablonce n.N.

Janáček

Jablonecká píšťalka

 

Místními občanskými sdruženími :

Sbor dobrovolných hasičů

Nová Ves nad Nisou

Tělovýchovná jednota Vesko

Nová Ves nad Nisou

Spolek pro volný čas NOVOVESAN

 

A v neposlední ředě s :

 

Dodavatel ovocných destilátů a ostatních alkoholických nápojů.

Pension Maják 

Lanový park König

 

Nová Ves nad Nisou