Platné stanovy schválené

ministerstvem vnitra České republiky

 

27.11.2015 - pdf - před registrací na MVČR

Vydány na základě změn schválených výroční členskou schůzí 27.11.2015

 

25.5.2010 - pdf, pdf s registrací MVČR

Vydány na základě změn schválených výročními členskými schůzemi 26.9.2008 a 9.10.2009

 

20.9.2007 - pdf, pdf s registrací MVČR

Vydány na základě schválení přípravného výboru ze dne 8.8.2007