Cílem našeho sdružení je péče o některé konkrétní stavby, drobné památky, místa a lokality naší obce.

O některé se aktivně staráme již několik let, u některých se na to  v následujících letech postupně chystáme.

U řady z nich naše aktivity předcházely o řadu let založení našeho spolku.

 

Zde je naše "desatero" lokalit:

 

1) kostel "Panny Marie pomocnice křesťanů" mapa

Kostel je naším majetkem a snažíme se o jeho zachování, jelikož se jedná o krásnou dominantu naší obce, poskytující výjimečné prostory pro duchovní spočinutí i kulturní akce.

V letech 2010-2013 byla provedena renovace vitráží - info.

Prvotní prioritou je oprava střechy.

 

2) pramen Nisy mapa

Již  několik let pravidelně zajišťujeme úklid okolí pramene.

Naši členové iniciovali a podíleli se na obnově prameniště v 90.letech minulého století.

V roce 2010 jsme zajišťovali realizaci projektu na obnovu prameniště včetně obnovy pamětní desky.

Obnova proběhla v rámci projektu realizovaného obcí Novou Ves nad Nisou.

 

3) křížek "U Anastázového Tondy" mapa

V letech 2007 a 2008 jsme zajišťovali realizaci projektu na kompletní očistu okolí a obnovu tohoto křížku.

Obnova proběhla v rámci projektu realizovaného obcí Novou Ves nad Nisou.

 

4) "Feixův kříž" (kulturní památka) mapa

Od roku 2008 pravidelně zajišťujeme údržbu okolí křížku.

Po zakoupení pozemku v roce 2010 jsme v roce 2011 realizovali kompletní obnovu tohoto křížku a úpravu okolí.

Obnova byla finančně podpořena příspěvkem z programu MK ČR.

 

5) Kaplička - Horní Černá Studnice mapa

Naši členové se již v minulosti podíleli na kompletní obnově pobořené kapličky.

Naším cílem je provést kompletní údržbu vč. položení vhodnější střešní krytiny a realizace nové informační tabule.

 

6) Památní obětem světové války - Horní Černá Studnice mapa

V  roce 2008 proběhla kompletní obnova tohoto památníku a slavnostní odhalení dne 15.11.2008.

Dále pak probíhá pravidelná základní údržba.

 

7) Kamenný rozcestník "Mamlas" - Horní Černá Studnice mapa

Naším cílem je provést obnovu tohoto rozcestníku.

 

8) Boží muka "U tří lip" (kulturní památka) mapa

Naši členové se již v minulosti podíleli na údržbě tohoto křížku.

Naším cílem je  zažádat o dotaci na kompletní obnovu tohoto křížku.

Tento křížek je kulturní památkou a tudíž se bude jednat o legislativně a organizačně náročnou akci.

 

9) Skalisko v "Königově zahradě" u koupaliště mapa

Naším cílem je vrátit tomuto místu jeho dávno ztracený lesk.

Jako první proběhl výřez náletových dřevin.

Dále plánujeme postupně realizovat opravu kamenné terasy s přístupovým schodištěm, osazení laviček a informační tabule s historií místa a vytvoření památníku Konrádu Königovi – významnému občanovi naší obce, mimo jiné iniciátoru výstavby kostela Panny Marie a členovi předválečného okrašlovacího spolku.

 

10) Botanická lokalita "Pod Berkovými" mapa

Naši členové se podíleli na údržbě, botanickém průzkumu a propagaci lokality již v devadesátých letech minulého století.

Naší vizí je zpřístupnění této lokality veřejnosti formou naučné stezky.